Πληροφορίες

Wan pîsu: One Piece (1999– )

Animation | Action | Adventure
Βαθμολογία: 8.9/10

Στον κόσμο του One Piece έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε πολλούς πειρατές. Ο πρωταγωνιστής της σειράς είναι ο Luffy, ένας θαρραλέος 17χρονος που έχει βάλει στόχο στη ζωή του να βρει το μεγάλο θησαυρό "One Piece" και να γίνει Βασιλιάς των Πειρατών. Η ιστορία ξεκινά με την εκτέλεση του GOLD Roger, του πρώην Βασιλιά των Πειρατών, ο οποίος προτρέπει τους πάντες να ψάξουν για το θησαυρό του. 22 χρόνια μετά το θάνατο του Roger, ακολουθούμε τον Luffy και το πλήρωμά του, καθώς σαλπάρουν για τη Grand Line κυνηγώντας ο καθένας τα όνειρά του.

Θέση: Gamato TV
220
Πρόσφατη δραστηριότητα: χθες

One Piece (1999– ) Seasons 1-17 / Episodes 1-712

Season 1 (1999–2001)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 
57 58 59 60 61 62

Εναλλακτικά
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
57 58 59 60 61 62

Season 2 (2001)
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
Εναλλακτικά
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


Season 3 (2001)

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 
Εναλλακτικά
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Season 4 (2001–2002)
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 
115
 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Εναλλακτικά
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130


Season 5 (2002–2003)
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
Εναλλακτικά
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


Season 6 (2003–2004)
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 
164 165 166 167 168
 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

Εναλλακτικά
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168
 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195


Season 7 (2004–2005)
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

Εναλλακτικά
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228


Season 8 (2005–2006)
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
Εναλλακτικά
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

Season 9 (2006–2007)
264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 
284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 
324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

Εναλλακτικά
264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 
284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 
324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336


Season 10 (2008)
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 
357 358 359 360 
361 362 363 364 365 
366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 
377 378 379 380 381
Εναλλακτικά
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 
357 358 359 360 
361 362 363 364 365 
366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 
377 378 379 380 
381


Season 11 (2008–2009)
382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 
402 403 404 405 406 407

Εναλλακτικά
382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 
402 403 404 405 406 407

Season 12 (2009)
408 409 410 
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421  

Εναλλακτικά
408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 


Season 13 (2009–2010)
422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 
442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
Εναλλακτικά
422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 
442 443 444 445 446 447 448 449 450 
451 452 453 454 455 456 457 458


Season 14 (2010–2011)
459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 
479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492493 494 495 496 497 498
499 500 
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
Εναλλακτικά
459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 
479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492493 494 495 496 497 498
499 500
 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516


Season 15 (2011–2012)
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 
537 538 539 540 541 542543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 
571 572 573 574 575 576 
577 578
Εναλλακτικά
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 
537 538 539 540 541 542* 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 
577 578


Season 16 (2013–2014)
579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590591 592 593 594 595 596 597 598
599 600 
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
619 620 621 622 623 624 625 626 627 628
Εναλλακτικά
579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590591 592 593 594 595 596 597 598
599 600 
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
619 620 
621 622 623 624 625 626 627 628


Season 17 (2014–2015)
629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668
669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688
689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708
709 710 711 712
Εναλλακτικά
629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668
669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688
689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708
709 710 711 712Πρόγραμμα επόμενων επεισοδίων

Επεισόδιο 713 στις 11 Οκτωμβρίου


One Piece x Toriko Crossover 1&2 *
Η Animearth σε συνεργασία με τους Kaen Subs παρουσιάζουν το special εορταστικό διπλό επεισόδιο του Τoriko x One Piece (επεισόδιο 492)! 
Για τον εορτασμό λοιπόν της καινούριας σειράς Toriko θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα ξεχωριστό διπλό επεισόδιο Toriko και One Piece, δύο σε ένα!
O Toriko με τον Luffy συναντιούνται για άλλη μία φορά (επεισόδιο 542). Αυτή τη φορά θα συνεργαστούν για να βοηθήσουν τον Chopper να ξεπεράσει μία σπάνια ασθένεια που έχει.
Toriko x One Piece x Dragon Ball Z - Crossover (2013) *
Αυτό το ειδικό επεισόδιο συνένωσης των τριών σειρών έγινε για τον εορτασμό της έναρξης της τρίτης συνεχόμενης χρονιάς του anime Toriko, το οποίο έκανε πρεμιέρα κατά τον Απρίλιο του 2011 και περιλαμβάνει χαρακτήρες από το Dragon Ball Z, το One Piece και το Toriko (επεισόδιο 590).


Τα Mugiwara Theater είναι μικρές ιστορίες εμπνευσμένες από τον ίδιο τον δημιουργό του One Piece, τον Eiichiro Oda. Εδώ θα βρείτε 5 απ' αυτές που προβλήθηκαν στην τηλεόραση μαζί με τα επεισόδια 279-283 αντίστοιχα.  Οι τίτλοι τους είναι Chopper Man, Report Time, Obahan Time, Jinginai Time και Monster Time.
Mugiware Theater 279 Chopper Man ---> Δειτε το εδω η εδω
Mugiware Theater 280 Report Time ---> Δειτε το εδω η εδω
Mugiware Theater 281 Obahan Time ---> Δειτε το εδω η εδω
Mugiware Theater 282 Jinginai Time ---> Δειτε το εδω η εδω
Mugiware Theater 283 Monster Time ---> Δειτε το εδω η εδω

One Piece Recap OVA (2010)
Η υπόθεση είναι απλά ένα recap όλων των επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς one piece για τα πρώτα 10 χρόνια, από την αρχή μέχρι το arc του impel down δηλαδή από το 1ο επεισόδιο μέχρι το 450 περίπου μέσα σε ένα επεισόδιο 29 λεπτών. Το ova αυτό βγήκε τον Μάρτιο του 2010.
Δειτε εδω η εδω

Δείτε επίσης τις ταινίες του one piece και σπέσιαλ μεγάλα επεισόδια στην συλλογή:
One Piece Collection (2000-2012)

Σημείωση!
Σχόλια με link επεισοδίων και σχόλια που δεν συμβαδίζουν με τους όρους χρήσης θα διαγράφονται!
Ο αριθμός των επεισοδίων και το πρόγραμμα είναι με βάση την Wikipedia

Φόρουμ συζητήσεων

Αυτή η ομάδα δεν διαθέτει ακόμη συζητήσεις.

Σχόλια

Estela χθες

Μια συγκεντρωτική λίστα των anime σειρών στο γαμάτο!

http://gamatotv.com/forum/topics/anime-series-list   

pros8etonte kai alla anime siga siga aaaaaaa re joker 8eeeeeeee!!!!

petros mpompotas χθες

παιδια εχετε προβλημα μεγαλο...χαχαχαχα τι λετε ρε....δεν αντεχω εχω κλαψει απο το πολυ το γελιο..χαχαχααχα0χ0αχ0α0χ0αχ0αχαχ0χα00αχαχ0χα0χα0αχ0....ααα και κατι αλλο τι ειναι το manga??? τι βλεπεις εκει???

thanasisbet την Πέμπτη

εχει χαλάσει λόγω toei... εγώ μάλλον θα το σταματήσω τώρα κι ας έχουν αρχίσει να το φτιάχνουν λιγο ειδικά η τελευταία μάχη με σαι κι λαο τζι τα έσπασε...  αλλα θα το αφήσω για κανα χρόνο και κάτι να έχει τελειώσει το ντρεσροζα να έχει τελειώσει ίσως και το επόμενο ή τα φίλερ που λέγονται... και θα το συνεχίσω όλο μαζί μετά... θα διαβάζω κυρίως manga και μπορεί να δω μεμονομένα κάποιες σκηνές που περιμένω πως και πως... λογικα΄οι manga readers θα καταλάβετε ποιες

wadu την Πέμπτη

το  ανιμε εχει χαλασει παρα πολυ το βλεπω μονο απο συνηθεια,manga και παλι manga.αλλα ειναι λογικο να κανει καποια κοιλια δεν ειναι 1χρονου ουτε 2 ειναι 16 και συνεχιζει για μια 10ετια φουλ..μακαρι να φτιαξει

Vls την Πέμπτη

Katse giati 8a me trelaneis ecy. To synexizw se pm.

thanasisbet την Τετάρτη

μου αρέσει στα τελευταία δεν μου άρεσε συνολικά το αρκ... και ειδικά οι τελικές μάχες...

Vls την Τετάρτη

Nomiza oti trollareis re. Sovara den sou aresei h plokh tou manga sta teleutaia chapters?

thanasisbet την Τετάρτη

διαβάζεις manga?μην κοιτάς το ανιμ... είναι χειρότερο το ανιμ απο το μανγκα αλλά και πάλι υπάρχει απογοήτευση...

Vls την Τετάρτη

Ti.......

thanasisbet την Τρίτη

oda fanboism in 3,2,1... let's go!!! η αλήθεια είναι ότι σαν manga reader εχω απογοητευτεί λίγο και ελπίζω να το φτιάξει αλλά σίγουρα παλιά έκανε θαύματα... σφάχτε τον

 
 
 

Ταινίες

© 2015   Gamatotv.org | Company Details | Mobile site | Επικοινωνία | Όροι χρήσης | Privacy Policy - DMCA

Διακριτικά  |  Επικοινωνία  |  Όροι χρήσης